Ingo the Clown.

Ingo poses in mask on Brighton sea front.